• Use compact layout

Interactive tree of Frances TOLLIS

Martha STOKES 1641
Stephen TERRIE
Henry STOKES
William STOKES 1654
Elizabeth STOKES
Josephine STOKES
Frances TOLLIS 16141661
Foulke STOKES 16121656